Programowanie aplikacji do urządzeń mobilnych

Zmiany na rynku technologicznym, jak również na rynku pracy i większy nacisk na pozyskanie dobrze wykwalifikowanych pracowników głównie z zawodów technicznych wpływa na powstanie zajęć ukierunkowanych na wąski zakres wiedzy informatycznej niezbędnej do zdobycia pracy w sektorze IT. Nowe urządzenia zalewające rynek oparte są o nowe systemy, co wymusza na pracownikach związanych z branżą informatyczną ciągłe doszkalanie i poszerzanie swojej wiedzy. Wśród tych urządzeń prym wiodą urządzenia mobilne, które należy dostosowywać do wymagań przeciętnego użytkownika, poprzez projektowanie aplikacji ułatwiających życie, a także tych rozrywkowych. Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Algorytm sukcesu w zawodzie” dają taką szansę.

Głównym celem zajęć jest umożliwienie uczniom:
- poznawania i rozumienia najnowszych trendów z zakresu tworzenia własnych aplikacji na urządzenia mobilne,
- ujawniania zainteresowań techniką informatyczną, w tym mobilną i technologią komputerową,
- rozwijania uzdolnień w dziedzinie informatyki,
- kształtowania aktywności poznawczej i twórczej ucznia,
- wspierania ogólnego rozwoju intelektualnego ucznia.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Algorytm sukcesu w zawodzie” powinny opierać się na:
- zachęcaniu uczniów, przez stworzenie im odpowiednich warunków, do korzystania z komputera i tabletu jako narzędzia pomocnego w pracy twórczej
- wprowadzaniu uczniów w świat pojęć i umiejętności z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej.

Należy również zwrócić uwagę na kształtowanie odpowiednich postaw przez:
- przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania i danych komputerowych,
- poszanowania własności intelektualnej (licencje na oprogramowanie i prawa autorskie).

Zakłada się osiągnięcie przez uczniów kompetencji w zakresie umiejętności rozwiązywania różnych problemów informatycznych:
- rozwiązywanie problemów z wybranej dziedziny za pomocą komputera przez świadomy wybór i celowe połączenie dostępnych aplikacji użytkowych,
- odpowiednie wykorzystanie oprogramowania,
- korzystanie z zasobów internetowych,
- opracowanie własnej aplikacji,
- poznanie zasad poprawnego dystrybuowania aplikacji w świecie mobilnym,
- rozwój umiejętności logicznego myślenia


Copyright © 2014 Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie

Projekt "Algorytm sukcesu w zawodzie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by itideo.pl