Uczestnicy

Uczestnikami projektu są uczniowie wszystkich klas Technikum Informatycznego w Zespole Szkół im. Wł.Szybińskiego w Cieszynie.
W roku szkolnym 2013/2014 w projekcie bierze udział 160 uczestników, w tym 13 dziewcząt. Spośród wszystkich uczniów biorących udział w projekcie 75 to mieszkańcy miast a 86 pochodzi z obszarów wiejskich.


Copyright © 2014 Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie

Projekt "Algorytm sukcesu w zawodzie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by itideo.pl