Webski biznes

Zmiany na rynku technologicznym, jak również na rynku pracy i większy nacisk na pozyskanie dobrze wykwalifikowanych pracowników głównie z zawodów technicznych wpływa na powstanie zajęć ukierunkowanych na wąski zakres wiedzy informatycznej niezbędnej do zdobycia pracy w sektorze IT. Nowe technologie wymuszają na pracownikach związanych z branżą informatyczną ciągłe doszkalanie i poszerzanie swojej wiedzy. Wśród tych urządzeń jednym z głównych narzędzi przeznaczonym do budowy różnorodnych aplikacji internetowych i aplikacji typu XML jest technologia ASP.NET. Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu „Algorytm sukcesu w zawodzie” dają szansę na poznanie zupełnie nowej technologii, której nie podstawa programowa nie obejmuje.

Głównym celem zajęć jest umożliwienie uczniom:
- poznawania i rozumienia najnowszych trendów z zakresu tworzenia własnych aplikacji internetowych,
- ujawniania zainteresowań techniką informatyczną,
- rozwijania uzdolnień w dziedzinie informatyki,
- kształtowania aktywności poznawczej i twórczej ucznia,
- wspierania ogólnego rozwoju intelektualnego ucznia.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Algorytm sukcesu w zawodzie” powinny opierać się na:
- zachęcaniu uczniów, przez stworzenie im odpowiednich warunków, do korzystania z komputera
- wprowadzaniu uczniów w świat pojęć i umiejętności z dziedziny informatyki i technologii informacyjnej.

Należy również zwrócić uwagę na kształtowanie odpowiednich postaw przez:
- przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania i danych komputerowych,
- poszanowania własności intelektualnej (licencje na oprogramowanie i prawa autorskie).

Zakłada się osiągnięcie przez uczniów kompetencji w zakresie umiejętności rozwiązywania różnych problemów informatycznych:
- rozwiązywanie problemów z wybranej dziedziny za pomocą komputera przez świadomy wybór i celowe połączenie dostępnych aplikacji użytkowych, - odpowiednie wykorzystanie oprogramowania, - korzystanie z zasobów internetowych, - opracowanie własnej aplikacji, - rozwój umiejętności logicznego myślenia.


Copyright © 2014 Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie

Projekt "Algorytm sukcesu w zawodzie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by itideo.pl