Wyposażenie

Dzięki zakupom zrealizowanym w projekcie, szkoła została wyposażona m.in. w jedyną w powiecie pracownię urządzeń techniki komputerowej" co pozwoli na profesjonalne przygotowanie naszych uczniów do podjęcia pracy w zakresie serwisowania sprzętu komputerowego.

Wielkie otwarcie

Realizując projekt "Algorytm sukcesu w zawodzie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zakupiło profesjonalny sprzęt do pracowni diagnostyki urządzeń komputerowych.

Dnia 14 marca 2014 odbyło się uroczyste otwarcie tej nowoczesnej pracowni. Obecna i była dyrektor szkoły, Iwona Bebek oraz Alicja Ziomber, wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Stanisławem Kubiciusem, oraz Członkinią Zarządu Powiatu Panią Czesławą Haczek przecięli symbolicznie wstęgę, oficjalnie otwierając pracownię.
Zaproszeni goście mieli okazję nie tylko zobaczyć zakupione wyposażenie - komputery, laptopy, skanery, drukarki, stoły monterskie z pełnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem, ale także obserwować, jak uczniowie praktycznie i efektywnie je wykorzystują, nabywając nowe umiejętności i przygotowując się do egzaminu zawodowego.
Po części oficjalnej zaproszono gości do auli szkolnej, gdzie zaprezentowano całe spektrum możliwości szkoły i perspektyw rozwoju ucznia w różnych dziedzinach. Uczniowie zademonstrowali klocki Lego, ale bynajmniej nie budowali z nich zamków, lecz skonstruowali i zaprogramowali roboty, które albo unikały przeszkód, albo do nich strzelały.
Swoje talenty zaprezentowali też szkolni muzycy, śpiewając i grając dla zgromadzonych gości. Całość pokazu zamknęła projekcja filmu promocyjnego szkoły.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia, zamieszczonych w naszej galerii.


Copyright © 2014 Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie

Projekt "Algorytm sukcesu w zawodzie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by itideo.pl